Den a noc

Tvořilové z přípravného ročníku (5-6 let) se dnes seznámili s tužkami. Zjišťovali, jak výtvarně využít různé tvrdosti tužek a jak o ně pečovat. Výtvarné téma: den a noc

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví platné k 1. 9. 2020

Vzhledem k vyhlášeným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platných k 1. 9. 2020 zahajujeme školní rok v podmínkách zvýšených hygienických opatření. Žádáme Vás o jejich dodržování.

  • Vstup do školy je umožněn pouze rodičům žáků přípravného ročníku a 1. ročníku/I. stupně hudebního oboru.
  • Žák si před hodinou dezinfikuje ruce. Dezinfekce jsou k dispozici ve třídách a u obou schodišť na patře ZUŠ.
  • Ve třídách probíhá časté větrání.
  • Žák musí opustit školu neprodleně po skončení výuky.
  • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
  • V případě, kdy žák potřebuje nutně kašlat, kýchat, učiní tak do jednorázového kapesníku, který neprodleně vyhodí do koše a následně si umyje ruce.

V případě, že jsou u žáka při výuce patrné příznaky akutního respiračního onemocnění, dojde neprodleně k poskytnutí roušky, umístění žáka do izolace a kontaktování zákonného zástupce. Zákonný zástupce zajistí v nejkratší možné době odvoz žáka ze školy a kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Od 1. 9. 2020 dochází ke změně úplaty za vzdělání pro školní rok 2020/2021 – příslušnou směrnici naleznete na webových stránkách školy http://www.zusdubnany.cz/dokumenty. Pozornost také prosím věnujte školnímu řádu, který naleznete taktéž na našem webu.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Návrat pančelky

Po dlouhé době Vás zdravím 🌸 
Doslechla jsem se, že se Vám stýská, mám pro Vás dobrou zprávu. 
Vaše Pančelka se v září vrací, komu se tedy moc stýskalo nebo kdo má nově zájem o výtvarné dovádění, přijďte příští týden ve středu na přijímací zkoušky do výtvarného oboru informace na stránce školy zusdubnany.cz.

Já tam sice ještě nebudu, ale od září se s Vámi budu potkávat a moc se na Vás těším.

S pozdravem pančelka LucKa

Přijímací talentové zkoušky na školní rok 2018-2019

Ve čtvrtek 14. 6. 2018 proběhne od 14:00 do 17:00 hodin v učebně výtvarného oboru zápis na školní rok 2018-2019 s talentovou zkouškou. Docházet můžete po celý tento čas. 
Děti budou mít možnost prohlédnout si práce žáků po chodbách školy a rozhlédnout se po naší učebně. 
Zájemci o výtvarný obor se výtvarně projeví. S sebou si prosím doneste podepsané domácí práce (pokud možno ne práce z MŠ a ZŠ). Při rozhodování o přijetí na ně bude brán ohled. 

🎨 PRO KOHO JE VÝTVARNÝ OBOR URČEN? 
Výtvarný obor je pro děti od 5 let (k 1. září), tyto zde rozvíjí nejen svůj talent a estetické vnímání, ale i jemnou motoriku. Máme za cíl žáky zasvětit do různých výtvarných technik a současně prohloubit jejich výtvarné cítění a kreativitu. Žáci zpracovávají jednotlivé úkoly a výtvarná cvičení.
V základním studiu usilujeme o to, aby žák podle svých schopností získával hlubší náhled na okolní svět a na sebe sama a dokázal ho výtvarně vyjádřit.
Nadaní žáci mohou rozvíjet své znalosti a dovednosti v rozšířeném studiu, kde je připravujeme k talentovým zkouškám na školy s výtvarným zaměřením.

🎨 ŠKOLNÉ
Školné se platí pololetně:
září – leden 1000 Kč
únor – červen 1000 Kč
+ 40 Kč SRPŠ (roční poplatek)

Více informací o oboru naleznete na našich stránkách: 
http://vytvarka.zusdubnany.cz/?page_id=50

Vánoční besedování

Poslední výtvarku v roce 2017 jsme si všichni moc užili. Koledy, tvoření, cukroví a pohoda.

Vánoční výtvarka

Příští týden jsou poslední výuky výtvarného oboru, tak si to uděláme hezky vánoční.
S sebou ať si žáci přinesou dobrou náladu, drobné dárečky tomu, koho chtějí podarovat a všechno možné vánoční co je napadne.
Budeme tvořit, zpívat, zapálíme si svíčky. Popřejeme si něco krásného do nového roku.
Na závěr výuky se naposledy rozloučíme v roce 2017 a budeme se na sebe těšit v tom novém 2018:
– První úterní výuky proběhnou 9. 1. 2018
– První středeční výuky proběhnou 10. 1. 2018
10338436_573387479479661_2500811045433938171_o