ZÁŘÍ 2021 – výtvarná témata

2.týden Miska z modelovaných válečků

Miska z modelovaných válečků do donesené misky.

2.týden Abstrakce – studené a teplé barevné tóny

Kombinovaná technika: kresba bílou voskovkou, malba vodovkami. Tvořili žáci 5-7 let.

Moje nálada

1.týden Moje nálada – kresba suchým pastelem

Skupina starších žaků (10-12 let)

1.týden Seznamujeme se kresbou

Vytvořili jsme dvojice, do kterých jsme dostali jeden papír a jednu tužku. Oba dva jsme ve dvojici po celou dobu kreslení museli tužku držet. Na závěr společného tvoření jsme si povykládali své pocity. Kdo kresbu tužkou vedl a kdo se nechal vést? Byl to boj nebo harmonie? Cílem hry pro nás bylo seznámení se, snaha o spolupráci, poznání vlastní dominance nebo submisivity.

12. týden distanční výuky – Koláž Život v trávě

Zadání: Budeš potřebovat nejrůznější druhy papíru, například toaletní, novinový, balící, tvrdý karton atd., vlastně cokoliv co je papírové. Natrhej si ručně (bez nůžek) proužky připomínající trsy trávy. Skládej si proužky na výkres, jakmile se ti zaplní celá plocha obrázku, nalepuj. Dej si pečlivou práci s nalepováním. 

Na závěr, po zaschnutí lepidla, dokresli do trávy jeho život, vzpomeň si na pohádky Včelka Mája, Brouky Pytlík a Maková panenka – je v nich krásně vyobrazen život v trávě, který mnohdy pouhým okem nevnímáme.