Úřední tabule

 

DOKUMENTY (ke stažení)
Přihláška do ZUŠ Dubňany (Přihlášku si, prosím, nejprve vytiskněte, vyplňte hůlkovým písmem, podepište a spolu s ní a svým dítětem přineste do školy.)

Odhláška žáka ze ZUŠ Dubňany

PŘIJETÍ ŽÁKA
Základní podmínka přijetí je věk dítěte minimálně 5 let k 1. září v roce nástupu do ZUŠ.

ODHLÁŠENÍ ŽÁKA
Pokud podepíše žák nebo jeho zákonný zástupce (rodič) přihlášku do ZUŠ platí až do té doby, než podepíše odhlášku. Jinak je žák stále přihlášen a škola má právo vymáhat platbu školného. Přihláška se nemusí obnovovat každý rok.
Odhlášení žáka lze pouze písemně a to vždy na konci stávajícího pololetí, tedy nejpozději do 31. ledna nebo do 30. června příslušného školního roku. Na odhlášení žáka po 10. září nebo v průběhu října či listopadu nebude brán zřetel. Školné je povinen žák nebo jeho zákonný zástupce (rodič) uhradit v plné výši za celé pololetí. Nevzniká nárok na jeho vrácení.
Ředitel školy vyhoví žádosti žáka nebo jeho zákonného zástupce (rodiči) o odhlášení mimo stanovený termín pouze v závažných případech (zdravotní důvody, změna trvalého bydliště, mimořádná rodinná situace apod.)