Výtvarný obor

Výtvarný obor na dubňanské ZUŠ má dlouholetou tradici. Začínal v únoru 1997, pod vedením paní učitelky Alexandry Kaňovské, na bývalém dětském zdravotním středisku v Dubňanech. Snaha je neustále zvyšovat kvalitu výuky tohoto oboru a k tomu napomáhá i postupné materiální vybavení atelieru a vytváření jeho zázemí.

Obor je zaměřen na celkový rozvoj osobnosti žáka ve všech výtvarných disciplínách. Vzdělávací obsah tvoří vzájemně provázané a podmiňující se oblasti, současně prohloubuje jejich výtvarné cítění a kreativitu.

Práce ve výtvarném oboru se uskutečňuje pomocí klasické výuky a těmi jsou kresba, malba, grafika a modelování. Volnost a spontánnost, doplněná předcházející řemeslnou průpravu, dává žákům možnost spojit talent a dovednost.

Ti nejlepší žáci jsou připravováni v rozšířeném studiu k talentovým zkouškám na školy s výtvarným zaměřením, zde si během lekcí prohlubují své znalosti a dovednosti. Žáci své práce prezentují na výstavách školy nejen na závěr školního roku, ale i v jeho průběhu.

Výtvarným oborem prošlo za ta léta na tisíc žáků. Během těchto let se žáci pravidelně zúčastňovali různých výstav a výtvarných soutěží, kde získali mnohá ocenění za svoje výtvarné práce.

V průběhu těchto let bylo přijato osm žáků na školy s výtvarným zaměřením, z toho někteří navázali studiem na vysoké škole. Mnozí žáci pokračují ve výtvarném projevu a ztvárňují své představy různými výtvarnými technikami i mimo svůj současný profesní život a mnohé studium ovlivnilo při výběru budoucího povolání, kde je potřebný výtvarný cit a řemeslná zručnost.

Vyučující výtvarného oboru Lucie Kaňovská

PRO KOHO JE VÝTVARNÝ OBOR URČEN?
Výtvarný obor je pro děti od 5 let, tyto zde rozvíjí nejen svůj talent
a estetické vnímání, ale i jemnou motoriku. Máme za cíl žáky
zasvětit do různých výtvarných technik a současně prohloubit
jejich výtvarné cítění a kreativitu. Žáci zpracovávají jednotlivé
úkoly a výtvarná cvičení.
V základním studiu usilujeme o to, aby žák podle svých schopností
získával hlubší náhled na okolní svět a na sebe sama a dokázal ho
výtvarně vyjádřit.
Nadaní žáci mohou rozvíjet své znalosti a dovednosti v rozšířeném
studiu, kde je připravujeme k talentovým zkouškám na školy
s výtvarným zaměřením.

PŘIJETÍ ŽÁKA
Základní podmínka přijetí je věk dítěte minimálně 5 let k 1. září v roce nástupu do ZUŠ.
Děti ve věku od 5 do 7 let jsou přijímány do přípravných ročníků.
Děti od 8 let věku mohou být přijaty do vyšších ročníků podle věku a dovedností.

VÝUKA
Výuka ve výtvarném oboru probíhá ve skupinách max. 12 žáků, jednou týdně po třech vyučovacích hodinách. Výtvarný obor má dva předměty:
a) plošná tvorba ( kresba, malba, grafické a výtvarné techniky)
b) keramika (modelování, hrčířství)

VYBAVENÍ
Máme plně vybavenou třídu k výuce předmětu:
keramika – k dispozici je hrnčířský kruh, elektrická pec
a všechny pomůcky potřebné k modelování a glazování
kresba a malba – ve třídě jsou k dispozici
malířské stojany a veškeré pomůcky potřebné
ke kresbě a malbě či jiným výtvarným technikám

ŠKOLNÉ
Školné se platí pololetně:
září – leden 1100 Kč 
únor – červen 1100 Kč 

PREZENTACE
Výsledné práce dětí prezentujeme několikrát do roka v hlavní budově ZUŠ Dubňany.              Jednou za dva roky se účastníme Výstavy Betlémů v Hodoníně. Fotografie prací nahráváme na stránky oboru pod adresou vytvarka.zusdubnany.cz a také na facebookovou stránku.
Účastníme se různých výtvarných soutěží. Soutěže volíme podle
námětu nebo podle toho jak nás osloví svým pojetím a nápaditostí.

2 komentáře u „Výtvarný obor

 1. Dobrý den,

  chtěl bych přihlasit moje syn, Sayer Li Monaghn do Výtvarný obor. Nejlepši by bylo prvni skupina v ponděli. Ma 7 let. Hraje na housle 2 roky a hraje futbol. Mam přijet v uterý? Diky předem za informace. 724 703 528

  1. Dobrý den,
   místečko se nám uvolnilo ve středu 13:45 – 16:00. Pondělní skupina nejspíš nebude otevřena a v úterní mám žáky v přípravce.

   S pozdravem Lucie Kaňovská

Komentáře nejsou povoleny.