Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví platné k 1. 9. 2020

Vzhledem k vyhlášeným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platných k 1. 9. 2020 zahajujeme školní rok v podmínkách zvýšených hygienických opatření. Žádáme Vás o jejich dodržování.

  • Vstup do školy je umožněn pouze rodičům žáků přípravného ročníku a 1. ročníku/I. stupně hudebního oboru.
  • Žák si před hodinou dezinfikuje ruce. Dezinfekce jsou k dispozici ve třídách a u obou schodišť na patře ZUŠ.
  • Ve třídách probíhá časté větrání.
  • Žák musí opustit školu neprodleně po skončení výuky.
  • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
  • V případě, kdy žák potřebuje nutně kašlat, kýchat, učiní tak do jednorázového kapesníku, který neprodleně vyhodí do koše a následně si umyje ruce.

V případě, že jsou u žáka při výuce patrné příznaky akutního respiračního onemocnění, dojde neprodleně k poskytnutí roušky, umístění žáka do izolace a kontaktování zákonného zástupce. Zákonný zástupce zajistí v nejkratší možné době odvoz žáka ze školy a kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Od 1. 9. 2020 dochází ke změně úplaty za vzdělání pro školní rok 2020/2021 – příslušnou směrnici naleznete na webových stránkách školy http://www.zusdubnany.cz/dokumenty. Pozornost také prosím věnujte školnímu řádu, který naleznete taktéž na našem webu.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.