Archiv pro měsíc: Květen 2018

Přijímací talentové zkoušky na školní rok 2018-2019

Ve čtvrtek 14. 6. 2018 proběhne od 14:00 do 17:00 hodin v učebně výtvarného oboru zápis na školní rok 2018-2019 s talentovou zkouškou. Docházet můžete po celý tento čas. 
Děti budou mít možnost prohlédnout si práce žáků po chodbách školy a rozhlédnout se po naší učebně. 
Zájemci o výtvarný obor se výtvarně projeví. S sebou si prosím doneste podepsané domácí práce (pokud možno ne práce z MŠ a ZŠ). Při rozhodování o přijetí na ně bude brán ohled. 

🎨 PRO KOHO JE VÝTVARNÝ OBOR URČEN? 
Výtvarný obor je pro děti od 5 let (k 1. září), tyto zde rozvíjí nejen svůj talent a estetické vnímání, ale i jemnou motoriku. Máme za cíl žáky zasvětit do různých výtvarných technik a současně prohloubit jejich výtvarné cítění a kreativitu. Žáci zpracovávají jednotlivé úkoly a výtvarná cvičení.
V základním studiu usilujeme o to, aby žák podle svých schopností získával hlubší náhled na okolní svět a na sebe sama a dokázal ho výtvarně vyjádřit.
Nadaní žáci mohou rozvíjet své znalosti a dovednosti v rozšířeném studiu, kde je připravujeme k talentovým zkouškám na školy s výtvarným zaměřením.

🎨 ŠKOLNÉ
Školné se platí pololetně:
září – leden 1000 Kč
únor – červen 1000 Kč
+ 40 Kč SRPŠ (roční poplatek)

Více informací o oboru naleznete na našich stránkách: 
http://vytvarka.zusdubnany.cz/?page_id=50