ŘÍJEN – PROSINEC 2021 – výběr výtvarných témat

Glazování misek namáčením a vylíváním

Ptáci

Žáci mladší (5-9let) malovali prstovými barvami ptáčky dle vlastní fantazie. Starší žáci (10-13let) kreslili ptáky podle předlohy.

Mačkaný HRNÍČEK se zvířecím motivem

(děti 5-9 let) si osvojovaly novou techniku mačkáním a lepením. Starší děti (10-13 let) si osvojovaly techniku modelování z plátu s podporou papírového tubusu. Téma bylo váza s rostlinný motivem.

ZÁŘÍ 2021 – výtvarná témata

2.týden Miska z modelovaných válečků

Miska z modelovaných válečků do donesené misky.

2.týden Abstrakce – studené a teplé barevné tóny

Kombinovaná technika: kresba bílou voskovkou, malba vodovkami. Tvořili žáci 5-7 let.

Moje nálada

1.týden Moje nálada – kresba suchým pastelem

Skupina starších žaků (10-12 let)

1.týden Seznamujeme se kresbou

Vytvořili jsme dvojice, do kterých jsme dostali jeden papír a jednu tužku. Oba dva jsme ve dvojici po celou dobu kreslení museli tužku držet. Na závěr společného tvoření jsme si povykládali své pocity. Kdo kresbu tužkou vedl a kdo se nechal vést? Byl to boj nebo harmonie? Cílem hry pro nás bylo seznámení se, snaha o spolupráci, poznání vlastní dominance nebo submisivity.